غم هم اگرترکم کند تنهای تنهامیشوم

به بودنهادیرعادت کن و به نبودنها زود..ادمها نبودن را بهتر بلدند***حسین هستم23ساله امیدوارم مطالب مورد توجهتون قرار بگیره*** (قهرمان طلایی تنها).

» نوروز :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
» قبل از عاشق شدن :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» عاشق بچگیهامم :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» رمز1368 :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» پست ثابت :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» پیچک میشوم.. :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» ??? :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» تجارت :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱
» عاشقمی؟؟؟؟به درک :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱
» دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱
» کلاه؟؟؟ :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱
» گذشت... :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» برای عشق :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» تقدیم با عشق :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» اشکای من... :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» سرنوشت.. :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» سوختم... :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» چوب صداقت... :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» خسته نیست... :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
» فراموش کردن... :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
» چهره اش؟؟؟ :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
» خدایا... :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» دو روز :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» تورفتی :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» کی میخواد لینک بشه؟؟؟ :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
» وابستگی دارم :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» فراموشی هرگز... :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» ارزوهایم.. :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» دلم... :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» بانوی دریایی من... :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» باتوبودن.. :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» افسانه :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱ :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» دیگه صاف راه نمیرم... :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» رسم.. :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» بترس از روزی... :: پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱
» جواب واجب :: پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱
» خیال دیگری :: پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱
» فقط یکبار :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» میشنوم.. :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» کاش میشود :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» هنوزدوستت دارم :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» بدنبال نگاهی :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» حقیقت خودت... :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» کسی مجبورت نکرده.. :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
» فعل خواستن... :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
» خداحافظی تلخ تو... :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» چه باک.. :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» شک نکن.. :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» جوانه خشکید... :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» ارزو.. :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» جای عشق تو.. :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» من بدنبال نگاهی هستم :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» دلم... :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» دوست داشته باش :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» جواب سلام :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» چشم ملت.... :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» خداحافظ :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» کسی حق ندارد :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» سهم امشب من :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» بیچاره عروسک :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» کجایی؟؟ :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» ادما رسمشونه :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» تاساعت چند :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
» حرمت قلب :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
» زندگی :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
» خالی ام از احساس :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» انعام خوب... :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» بغض من وگریه اسمان :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» بغض نیمه کاره :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» ببخشیدترافیک کردم :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» خالی ام ازاحساس :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» خواستی نباشی :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» دلتنگ :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» خیال خام :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» محرم :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱
» دلتنگ نباش؟؟؟ :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» حوا... :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» خاطره ای گرم؟؟؟ :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» التماس... :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» قرص خواب.. :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» چشمام معلومه... :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» برد.. :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» پوسیدم... :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» تنهایی.... :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» شرابی میشوم.... :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
» کسی که دستش به عشق نمیرسه... :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
» ادمها.... :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
» همیشه نباید همه چیز را توضیح داد :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» ترک میکنم و تنهایت میگذارم :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» چه اشتباه بزرگیست :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» کاش یا باید؟؟؟ :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» غریق نجات میخوام... :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» باران بهانه بود؟ :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» بی وجدان... :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» بایدترک کنم؟؟؟ :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» چه اشتباه بزرگیست....... :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» بهم گیر نده حوصله ندارم :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» مینویسم تا خفه نشم :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» عشق نافدجام :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» من رفتم.. :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» لیایق نداشت یا دوستم؟؟؟ :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» دلهایم :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» به تو میاندیشم؟؟؟ :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» لوداده بودند :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» شکستم... :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» شعور و لیاقت.. :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» رسم زمونه : :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» بمان… :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» امروز من باش :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
» صبر کن!!! :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
» انتهای بودنم :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
» خواب تو را می اورد!!! :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» چه کسی؟؟؟ :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» کارتوسخت تره... :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» کیش ومات؟؟؟ :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» این همه عاشقی :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» گفتمش : دل می خری ؟ :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» میان عاشقانه هایم قدم نزن :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» تو دو کیلومتر... :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» چشم بجای دهن :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» دیررسیدن بهتره؟؟؟ :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» خدایا... :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» میدونی بزرگترین درد دنیا چیه؟ :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» منطق تو... :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» دلتنگم! :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» چه کرده ای " تو " با دلم ؟ :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» تو کجایی سهراب ؟ :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» آیا زندگی هم میکنیم ؟؟؟ :: جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
» شروع زندگی... :: جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
» روز بارانی.... :: جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
» باز دل آسمان گرفته.... :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» دلم یه قایق می خواد... :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» زندگی مثل سیگاره... :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» گفتم که به خوابم میایی.. :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» دیوار هم که باشی ترک بر میداری... :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» فراموش شدم... :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» همه در گوشه ی تنهایی من جا دارند … :: دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
» راز چشمانت... :: دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
» صدبارلب گشودم... :: دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
» دلتنگم :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» میگویند یک روزی هست .. :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» دل اگر دل باشد :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» رفیق نیمه راه... :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱ :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» برای چه کسانی اهمیت داری...... :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» آن که رفت ، تو بودی :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
» کاش بودی :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
» پناهم می دهی امشب ؟ :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» تنها مانده ام... :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» چقدرسخته؟؟؟ :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» نیازی به انتقام نیست... :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» دنیای من یا تو؟؟؟ :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» بازی باهم بودن.. :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» خسته ام ازدنیای پرازدروغ :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» خدایا.. :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» نرو... :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» آغوش تو... :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» علی (ع)کیست؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» زمان جلوتره... :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» کابوس واقعی... :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» دلم به حال عشق می سوزد :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» بهانه ی گرم شدن :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» گردگرداست... :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» برگه ها بالا... :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» بی کسی یعنی... :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» هرچه از دوست رسد نیکوست؟؟؟؟ :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» بعدبرو... :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» سیم اخر... :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» افسوس... :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» زمانه قدرتمند... :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» ایستاده ام منتظر... :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» بایدها... :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» دلم... :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» دلکَم :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» خطای دید :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» اعتراف... :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» یادمه.. :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» آرزوی دیدارت.. :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» وای به دل تنگ... :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» مژه هایت؟؟ :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱ :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» به سلامتی؟؟؟ :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
» نامردی :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
» دلیل اشکهایم..... :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
» زخمهایت... :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
» چه سخت است... :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» آمدنت و ماندنت... :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» کدام کوچه؟؟؟ :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» کاش... :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» خسته شدم از بی جایی.. :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» دوستش داری؟؟؟ :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» بودن یا خواستن؟؟؟ :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» خدانگهدار :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» خدای مهربون.... :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» خیلیها دلمو شکوندند :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» واقعیت تلخ زندگی... :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» من باهاتم؟؟؟ :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» توپ تو وقلب من :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» دلم تنگ است :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» خدا..... :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» خنددیدن.... :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» شونه هاتو کم دارم :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» خدانگهدار... :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» که من عاشقم گر بسوزم رواست :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نبودن عادته... :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هنوزم عاشقم.. :: جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
» این چه عشقی است... :: جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
» یادش بخیر.... :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠
» خواهان گناهم :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
» عشق سه بخشه :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
» گرچه کنارم نیستی :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
» رفیق نیمه راه... :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» عشق... :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
» ساحل چشمانت :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» دشمن جانم :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» تمام زندگی.. :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» یه قصه :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠ :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» چشمهارا شستم :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» به نام زندگانی :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» تنهایی سخت نیست!!!! :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» کدام قایق؟؟؟ :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» عشق مثل ابه :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠
» کوروش کبیر :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠
» اشتباه من :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠
» دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» دنیا دوروزه؟؟؟؟ :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» سوختن قصه ی شمع است :: یکشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٠
» من چرادل به تو دادم که دلم میشکنی :: یکشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٠
» به من انکه بدی آموخت توبودی :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
» نازنینا ما به ای تو جوانی داده ایم :: جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠
» همه شب همسفر این دل دیوونه منم :: جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠
» ساقه گلی برای تمامی آریایی ها :: پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠
» یکی.... :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |

Design By : Mihantheme