غم هم اگرترکم کند تنهای تنهامیشوم

به بودنهادیرعادت کن و به نبودنها زود..ادمها نبودن را بهتر بلدند***حسین هستم23ساله امیدوارم مطالب مورد توجهتون قرار بگیره*** (قهرمان طلایی تنها).

زمستانی سرد،کلاغی غذانداشت
تاجوجه هاشو سیرکنه

گوشت بدن خودش رومیکندومیدادبه
جوجه هاش.

زمستان تمام شدو کلاغ مرد.

امابچهاش زنده ماندنوگفتند:خوب
شدمرد،راحت شدیم ازغذای تکراری

این است واقعیت تلخ روزگار

سیاهه در جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ توسط حسین دلگرمی () |

Design By : Mihantheme