غم هم اگرترکم کند تنهای تنهامیشوم

به بودنهادیرعادت کن و به نبودنها زود..ادمها نبودن را بهتر بلدند***حسین هستم23ساله امیدوارم مطالب مورد توجهتون قرار بگیره*** (قهرمان طلایی تنها).

 

به من انکه بدی اموخت تو بودی

منو اتیش زدوخود سوخت توبودی

اونکه با تیربه زهر الوده ی عشق

دل ودینم وبهم دوخت توبودی

اونکه با شعبده بازی به نیرنگ

لب فریاد من رو دوخت توبودی

اخراین قصه ما؛ از خود ما ؛از ابتدا پیدا بود

نیرنگ بود؛ رویا بود

دشمن ما از خود ما هر لحظه بین ما بود

 از ما بود با مابود

تو منو به بازی تلخی کشوندی

که ندونسته به انتها رسوندی

من به خواب تو؛تو جاد شده ی خواب

دشمن مارو سر سفره نشوندی

اونکه دل به قصه ها باخت

تو بودی توبودی

خونمونو روی اب ساخت

تو بودی توبودی

به من انکه بدی اموخت تو بودی

منو اتیش زدوخود سوخت توبودی

سیاهه در شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ توسط حسین دلگرمی () |

Design By : Mihantheme