غم هم اگرترکم کند تنهای تنهامیشوم

به بودنهادیرعادت کن و به نبودنها زود..ادمها نبودن را بهتر بلدند***حسین هستم23ساله امیدوارم مطالب مورد توجهتون قرار بگیره*** (قهرمان طلایی تنها).

چه سَخت اَستـــ هَـم پـآییز بآشَد، هَـم اَبر بآشَــــد،
هَـم بآرآن بآشَد ، هَـم خیآبآن خیس بــــآشَــــــــــد
اَمـــــآ نَه تـــــو بآشی نَه دَستی بَـرآی فِشُردَن بآشَد،
نَه پآیی بَـرآی قَدَم زَدَن بآشَد وَ نَه نگآهـــی بَـرآی زُل زَدَن  

(یادداشت یک دوست)

سیاهه در چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ توسط حسین دلگرمی () |

Design By : Mihantheme