غم هم اگرترکم کند تنهای تنهامیشوم

به بودنهادیرعادت کن و به نبودنها زود..ادمها نبودن را بهتر بلدند***حسین هستم23ساله امیدوارم مطالب مورد توجهتون قرار بگیره*** (قهرمان طلایی تنها).

اسفند 91
1 پست
بهمن 91
11 پست
دی 91
9 پست
آذر 91
52 پست
آبان 91
13 پست
مهر 91
12 پست
شهریور 91
36 پست
مرداد 91
47 پست
تیر 91
28 پست
بهمن 90
27 پست
دی 90
4 پست
تیر 90
1 پست
عاشقانه
197 پست
جدایی
97 پست
عارفانه
107 پست
شعر
36 پست
عاشقانه،
1 پست