دلم...

 

 

برای دلم دعا کنید

 

 

 

دلم خواب بی کابوس میخواهد

 

 

 

دلم کمی خدا می خواهد

 

 

 

کمی سکوت

 

 

 

کمی اشک

 

 

 

کمی بهت

 

 

 

کمی آغوش آسمانی

 

 

 

ویا ..مرگ

/ 19 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هدی

ایشالله که بهترین ها نصیب بهترین ها میشه[قلب]

رها راد

از منست این غم که بر جان منست دیگر این خود کرده را تدبیر نیست پای در زنجیر می نالم که هیچ الفتم با حلقه زنجیر نیست

►ḾдĦȶдβ◄

ڪاش مـیـدانِِستََـم چــہ ڪََـسے ایــن سََرنِــوِشــت رآ بَــرآیَــم بـآفــت ، آنـوََقــت بـهِِِِ اُوُ مـیـگُـفتَــم : یـَـقــہ را آنـقََــدر تَنــگ بــآفتِـهـِ اے ڪِِـہ بُغـضـهــآیَــم را نِـمی تََـوانََـم فُـرو بِـدََهَــم...!

کیانا

مرگ چرا اخه چرا انقدر غمگین اخه

mobina

بــه نــام " عشــــق " جسمتــــــ را لگــد مــال بــوســه هــای هــوس آلــودشــان مــی کننــد و بــه نــام " نـاپـاکـــی تــو " فــرامــوشتـــــــ مــی کننــد بــه نــام " نجــابتــــــــ " بـایـــد سکــوتــــــــ کنــی و بــه نــام " صبـــــر " از درون ویـــران مــی شــوی ....

مدیس

حتمادعامیکنم[نگران]

مدیس

ببخشیداشتباه شدبه مرگش توجه نکردم[ناراحت]واسه اخری دعانمیکنم[لبخند]

مدیس

نه باباکجاش خوبه[سوال][سوال][سوال]تازه اول زندگیته[لبخند]