ترک میکنم و تنهایت میگذارم

 

 

ترک میکنم و تنهایت میگذارم

 

 

 

تا بیش از این انرژی ات را صرف نکنی برای

 

 

 

صادقانه دروغ گفتن

 

 

 

خالصانه خیانت کردن

 

 

 

و عاشقانه بی وفایی کردن

 

 

 

و هر چه بیشتر خودت را از چشمم انداختن

 

 

 

و چه حس پوچی بود این که میپنداشتم...

 

 

 

لایق اعتمادی

/ 3 نظر / 16 بازدید
سوگند

جمله هات خیلی خوبه!!!!!!!!!!!!!!!

سوگند

لبهایم خاموشنداماای کاش غوغای درونم رامیشنیدی وباورمیکردی که...دلتنگتم.... [ماچ][قلب][لبخند]