نامردی

آنان که بودنت
را قدر نمی دانند رفتنت را “
نامردی” میخوانند !

/ 2 نظر / 39 بازدید
kazhal

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی، اهمیتت رو تو زندگیش از دست میدی، به همین راحتی...

kazhal

همیشه امیدت به آن بالا باشد تا دلت از آدم های این پایین نگیرد... - - - کژال- روستای دلم