زندگی مثل سیگاره...

 

زندگی مثل سیگار است

 

 

 

روشن که شد

 

 

 

بکشی یا نکشی تا انتها می سوزد

 

 

 

باتشکرازآجی سحری

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
sahari

vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bazam vasat matn mifrestam halesho bebar dadash jo0o0o0o0nim