تنها مانده ام...

 

بغض گلویم را میفشارد

 

 

 

و من از همه ی دوستانم دور مانده ام

 

 

 


من دور مانده ام

 

 

 

یا آنها از من دور شده اند

 

 در این دنیا همیشه تنها بوده ام

 

 دیگر کسی پیدا نمیشود

 

 

 

که با من گریه کند

 

 که برای من گریه کند

 

 حتی کسی حاضر نیست

 

 

 

با من بخندد

 

 من در گوشه ای از این دنیا

 

 

 

 تنها مانده ام

/ 1 نظر / 16 بازدید
sahari

گاهی دلم میخاد یکی ازم اجازه بگیره و بیاد تو تنهاییم ومن اجازه ندم و اونم بی تفاوت بیاد آروم توگوشم بگه مگه من مردم تو تنها بمونی!