هنوزم عاشقم..

سفرکردم که ازعشقت جدا شم

دلم میخواست دیگه عاشق نباشم

ولی عشقت تو قلبم مونده ای وای

دل دیوونمو سوزونده ای وای

هنوزم عاشقم دنیای دردم

مثل پروانه ها دورت میگردم

/ 0 نظر / 11 بازدید