بمان…

 

مهمان ناخوانده ی قلبم

 

 

 

بمان…

 

 

 

بمان، که ماندنت را سخت

 

 

 

دوست دارم…

 

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
off daughter

بتاب خورشید من ، تا میتوانی بتاب بر زمین و آسمان . بدان من در سینه خورشیدی بس عظیم دارم ، بتاب خورشیدم، با تو هستم و با تو جان میگیرم....