باز دل آسمان گرفته....

 

باز دل آسمان گرفته....

 


بغضش را با تمام وجود حس میکنم

 


از آن بغضهاست

 

 

 

که اگر بشکند ویران می کند

 


خوش به حال آسمان

 

 

 

که گهگاه بغض دارد و گهگاه ویران میکند

 


آسمان نمی داند

 

 

 

که دل من تا ابد بغضی دارد

 

 

 

که یارای شکستن ندارد

 

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید