جواب سلام

 

 

هرگاه صدای جدیدی سلام می کند

 

 

 

تپش قلب می گیرم!

 

 

 

من دیگر کشش خداحافظی ندارم

 

 

 

مرا ببخش

 

 

 

که جواب سلامت را نمی دهم

/ 4 نظر / 24 بازدید
ساحل

دیگر نیستی ببینی امروز حتی به قلب شکسته ام هم سلام میدهم