حرمت قلب

 

 

حرمت نان از قلب بیشتر است

 

 

 

آنرا می بوسند، این را میشکنند

 

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
سارا

دیشب ناگهان خدادرگوش من گفت: توراچه به عشق؟! گفتم چرا؟؟ گفت:توخوابی وعشقت دراغوش دیگری.... لبخندی زدم وگفتم: خدایااین مخلوق توست! شایدتودرخوابی خبرازرسم دنیانداری....!![ناراحت]