زخمهایت...

فرقی نمی کند در کدام عصر و کدام اقلیم زندگی کنی

فرقی نمی کند اسمت فرهاد باشد ،
رومئو یا مجنون یا شیرین یا ژولیت یا لیلی …

تو را به زخمهایت میشناسند، این نقطه ی
اشتراک همه آدمهاست….

/ 0 نظر / 7 بازدید