باران بهانه بود؟

 

باران بهانه ای بود که زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی.

 

 


کاش نه کوچه انتهایی داشت و نه باران بند می امد.

 

/ 2 نظر / 41 بازدید
off daughter

یادش بخیرزمانی که عشق بودوعاشقی،مجنون جان میدادبرای لیلی، یادش بخیرزمانی که وفابودوصداقت دلتنگی وانتظارجای خودش بود،بماند