خدانگهدار

آهسته گفت: خدانگهدارت .

در را بست و
رفت . . . .

آدمها چه راحت مسئولیت خودشان را به گردن خدا می اندازند. . . .

/ 1 نظر / 57 بازدید
sahari

به سلامتی کسی که وقتی بغلش کردم تمام تنم لرزید نه واسه خوشحالی... یا عشق بازی ... واسه ترس از فردای بدون اون