میگویند یک روزی هست ..

 

میگویند یک روزی هست ..

 

 


که چرتکه دست میگیرند

 

 

 

و حساب و کتاب میکنند ...

 

 


و آن روز تو باید تاوان آن چه

 

 

 

با من کردی را بدهی!

 

 


فقط نمیدانم ....

 

 


تاوان دادن آن موقع تو

 

 

 

به چه درد من میخورد!؟!

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید