دست می سوزد با سیگار
به خودت می آیی
یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند
نه دستی که شانه هایت را بگیرد
نه صدای که قشنگ تر از باد باشد
تنهایی یعنی این…!!!

/ 1 نظر / 8 بازدید
sahari

بیا دیگه...مث من نظر بزار خیلی خیلی نه یدونه یدونه