شرابی میشوم....

 

شرابی می شوم که در حسرت مستی اش تا اخر عمر بمانی

/ 1 نظر / 16 بازدید
مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

شمارش رو پاک میکنی ؛ که فراموشش کنی اما قسمت ناراحت کننده ش اینجاس که : شمــــارش رو هنــــوز از حِـــفــظـــــی !!!