من بدنبال نگاهی هستم

 

 

من به دنبال نگاهی هستم...

 

 

 

من نه عاشق هستم

 

 

 

و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من

 

 

 

من خودم هستم و تنهایی و یک حس غریب

 

 

 

که به صد عشق و هوس می ارزد

 

 

 

من نه عاشق هستم

 

 

 

نه دلداده به گیسوی بلند و نه آلوده به افکار پلید

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
mobina

رفته ام جلد خریده ام برای خودم از این جلد خوشگل ها که همه جایش بهار است سرسبز است از این جلدها که زنده است خودم را جلد کرده ام تازگیها جلدم هی می گوید می خندد معاشرت می کند دییونه بازی در میاورد اما تویش برعکس است زیر جلدم هی سکوت می کنم با خودم هی گریه می کنم هی افسرده می شوم جلد خوبیست دوام خوبی هم دارد فقط... این چسبش خوب نیست خوب نچسبیده است بعضی وقت ها غصه هایم رو می آید چسب خوب سراغ ندارید؟