خداحافظی تلخ تو...

 

 

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد

 

 

 

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

 

 

 

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر

 

 

 

هیچ کس اینجا به تو مانند نشد

 

 

 

خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

 

 

 

عاقبت با قلم شرم نشوتند نشد

 

/ 8 نظر / 25 بازدید
هدی

خدا نصیب نکنه واقعا...[گل]

کیانا

دل تنهامو به دست گله نسپر تو منو داری عزیزم منو این بار... دوس دارم... [قلب] اخه نوشتی دلگرمی واس همون یهو چشم خورد بهش این یادم افتاد[نیشخند]

mobina

مهـــــم نیــــست آدمــــــا ، کــــی و چـــــرا وارد زندگـــیت میشــــــن و کـــــــی و به چـــــه علــــت ازت فاصــــــله می گیـــرن... این مهمــــه که بـــــاور داشــــته بــــاشی هــــر فـــــردی کــــه وارد زندگــــیت میــــشه مسئـــــول رسونـــدن یه پیغــــام بهـــته... ســــعی کن از ایـــن پســتچـــی بهتـــرین نامــــه رو بگیری... شایــــد اگه اون نمیــــومد تــــو همیشـــه منتظـــر یـــک تجــــربه، یا یه خبـــــر می مونــــدی ...

شوکا

خداي من خداييست كه اگر سرش فرياد كشيدم به جاي اينكه با مشت به دهانم بزند با انگشتان مهربانش نوازشم مي كند و مي گويد ميدانم جز من كسي نداري !!!

شوکا

کاش می توانستم راحت حرف بزنم … چیزی بگویم از دلتنگی … میان آدم های که در این اتاق مجازی جمع شدند … فقط می گویم منم دلتنگم [گل][گل][گل][گل][گل]