صبر کن!!!

 

صبر کن!!!

 

 

 

برگرد…

 

 

 

چمدان هایمان اشتباه شده…

 

 

 

دلم را به جای خاطراتت برده ای…

 

/ 1 نظر / 70 بازدید
off daughter

می شناسم مرگ را بی وحشت اما قلب من می تپد در سینه چون از عشق سرشارم هنوز شعر هایم سوخت و خاکسترش در مشت من باز می بینم تو را معنای آثارم هنوز...