بی کسی یعنی...

بی کسی یعنی

لای استخوان های من نمک بپاشی ...

و زخم هایم پشت سرت راه بیفتند

و معتاد دست های شورَت شوند

/ 2 نظر / 50 بازدید
sahari

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآپم[قلب]

dante

اين عكس و بردار جالب نيست [لبخند]