شونه هاتو کم دارم

از تموم دنیا و داروندارش

شونه هاتو کم دارم برای بارش

زخمی خنجر زهر آگین یارم

تو که تازه اومدی تنها نذارم

به چشام خوب خیره شو ببین چه پیرم

منو دریاب خوب من دارم میمیرم

دیگه حتی نایی نیست برای گفتن

خیلی وقته تو سکوت غم اسیرم

 

/ 2 نظر / 13 بازدید

[گل] [دست]

اگوستوپینوشه

سلام وبت خیلی باحال بود دوست داشتی به منم سربزن دوست داشتی لینکم کن خبز بده منم لینکت کنم