انعام خوب...

 

 

از همین حالا میگویم حواست را خوب جمع کن

 

 

 

یادت باشد انعام خوبی به قبر کن بده

 

 

 

تا قبرم را بزرگ تر و جادارتر

 

 

 

از دیگر قبرها حفر کن

 

 

 

می ترسم که مبادا قبرم

 

 

 

جایی برای دل پر آرزویم ، نداشته باشد

 

 

 

و من در خانه جدیدم باز هم شرمندهدلم شوم

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
off daughter

خدایا....... دستانم خالی اند ودلم غرق در آرزوها............ یا به قدرت بی کرانت دستانم را توانا گردان............. یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن................

سارا

نـبـود...پـیـدا شـد...آشـنـا شـد...دوسـت شـد...مـهـر شـد... گـرم شـد...عـشـق شـد...یـار شـد...تـار شـد...بـد شـد... رد شـد...سـرد شـد...غـم شـد...بـغـض شـد...اشـك شـد... آه شـد...دور شـد...گـم شـد[دلشکسته]