دیوار هم که باشی ترک بر میداری...

 

به ترکهای دیوار که ریز میشوم...

 

 


تازه میفهمم؛

 

 


سر به شا نه ی کسی داشتن

 

 


و

 

 


احساس
تنهایی کردن ؛

 

 


عجیب معنی میدهد ...

 

 


دیوار هم که باشی؛

 

 


ترک بر میداری وقتی

 

 


سر به شانه ات داشته باشـند

 

 


و به حسابت نیاورند ...

 

 

/ 5 نظر / 19 بازدید
فردین

خیلی خوب بود مر30

فردین

ساغول

فردین

[دست][دست][دست]

sahari

غریب تر از زنی که اشک می ریزد ، مردیست که هنوز نمی داند چگونه او را آرام کند !

sahari

دیگر به دنبال همراه “اول” نیستم ! این روزها اول راه همه همراهند … این روزها ، باید به دنبال همراه “آخر” گشت …