انتهای بودنم

 

به انتهای بودنم رسیده ام…

 

 

 

اما …

 

 

 

اشک نمی ریزم…

 

 

 

پنهان شده ام

 

 

 

پشت لبخندی که درد میکند…

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
off daughter

زندگی چیزیست شبیه یک حباب … عشق آبادیه زیبایی در سراب فاصله با آرزو های ما چه کرد … کاش می شد در عاشقی هم توبه کرد !!!