بازی باهم بودن..

 

آدمها کنارت هستند . ..

 


تا کی؟

 


تا وقتی که به تو احتیاج دارند !

 


از پیشت میروند یک روز . .

 


کدام روز ؟

 


وقتی کسی جایت آمد !

 


دوستت دارند . .

 


تا چه موقع ؟

 


تا موقعی که کسی دیگر را

 

 

 

برای دوست داشتن پیــدا کنند !

 


میگویند عاشقت هستند برای همیشه !

 


نه . . . !

 


فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام شود. .

 


و این است بازی باهم بودن

 

/ 0 نظر / 8 بازدید